Snížit energetickou náročnost veřejných budov

Program Snížit energetickou náročnost veřejných budov je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu investic, které mají zlepšovat tepelně technické vlastnosti veřejných budov a snižovat jejich energetickou náročnost. Program vychází z Prioritní osy 5, Specifického cíle 5.1 – Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

K čemu je dotace určena?

Zateplení, výměny oken, dveří, výměny zdrojů tepla a další opatření ke snížení energetické náročnosti

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 2.3.2021

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, města a obce, příspěvkové org., VŠ, státní podniky, organizační složky státu

Výše dotace?

Až do výše 70 %

K čemu je dotace určena?

 • Zateplení obvodového pláště budovy;
 • Výměna a renovace otvorových výplní;
 • Realizace opatření majících prokazatelný vliv na energetickou náročnost budovy;
 • Realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla;
 • Realizace systémů využívajících odpadní teplo;
 • Instalace solárních panelů;
 • Instalace solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze pro přípravu teplé vody.

Výše dotace?

 • Základní výše podpory je 35 - 50 % v závislosti na dosažených úsporách v projektu. 
 • Je možné získat dodatečnou bonifikaci 5 % dotace v těchto případech: 
  • projekt bude realizován metodou EPC nebo Design&Build nebo
  • obnovitelné zdroje energie pokryjí alespoň 40 % celkové spotřeby energie v budově po realizaci opatření. 
 • V případě samostatného opatření instalace zdroje tepla nebo zdroje teplé vody činí výše podpory 40 - 60 %. 
 • V případě instalací systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla nebo instalace fotovoltaického systému, realizované současně se systémem nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, dosahuje max. výše podpory 70 %. 

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí,
 • Příspěvkové organizace, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce,
 • Státní podniky, organizační složky státu,
 • Nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 2. 3. 2021

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. V první fázi je zapotřebí zajistit energetické posouzení vašeho záměru pohledem odborníka - energetického auditora. 
 3. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 4. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky