Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Program Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu investic, které vedou ke snížení znečištění odpadních vod, případně ke zvýšení kvality pitné vody. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.1 – Snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních vod

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, dobrovolné svazky obcí, státní organizace

Výše dotace?

Až do výše 63,75%

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba kanalizace a retenčních nádrží a to za předpokladu, že v aglomeraci již existuje čistírna odpadních vod (ČOV)

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů po odečtení příjmů projektů, max. 1,25 mld. Kč
 • Příjmy projektu budou odečteny jednorázovou sazbou ve výši 25 % (podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1303/2013)

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje
 • Obce a města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Státní organizace
 • Příspěvkové organizace

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Vyhlášení další výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky