Služby infrastruktury

Program Služby infrastruktury je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu zkvalitňování služeb podpůrné infrastruktury za účelem zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a veřejným sektorem. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice do výstavby/rekostrukce inovační infrastruktury

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30.08.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, výzkumné organizace

Výše dotace?

Až do výše 100 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím:

 • osobních nákladů, které jsou spojené s poskytováním poradenských služeb pro konečné příjemce (inovativní malé a střední podniky);
 • režijních nákladů (15 % z osobních nákladů);
 • nákupu externích služeb poradců a expertů;
 • marketingu a propagace (max. 400 tis. Kč na 1 projekt).

Výše dotace?

 • Dotace 75-100 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Program Služby infrastruktury je určen pro právnické osoby, které působí nebo budou působit jako provozovatel vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru.
 • Podnikatelský subjekt může být ze 100 % vlastněn veřejným sektorem.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.

 • Příjem žádostí probíhá od 20. 3. 2020 do 30. 8. 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky