Rekultivace staré skládky

Program Rekultivace staré skládky je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit vedoucích k odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.3 – Rekultivace staré skládky.

K čemu je dotace určena?

Odstraňování a rekultivace starých nevyužívaných skládek

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, svazky obcí, NNO, podnikatelské subjekty

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Odstranění nepovolených skládek (tzv. černé skládky) - musí být u nich prokázána rizika pro lidské zdraví či ekosystémy
 • Rekultivace starých technicky nezabezpečených skládek (které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.)

Výše dotace?

 • Dotace 500 tis. bez DPH až 50 mil. EUR vč. DPH
 • Dotace až 85 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Města a obce, dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb.
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky
 • Veřejnoprávní instituce

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení další výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky