Preventivní protipovodňová opatření

Program Podpořit preventivní protipovodňová opatření je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Dotace na protipovodňová opatření je zaměřena na podporu projektů týkajících se problematiky povodní, jako například analyzování odtokových poměrů a budování protipovodňových zabezpečení. Program vychází z Prioritní osy 1, Specifického cíle 1.4 – Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní.

K čemu je dotace určena?

Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, NNO a další

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Zpracování analýzy odtokových poměrů, identifikace ohrožených území a návrhy možných protipovodňových opatření;
 • Digitalizace povodňových plánů;
 • Výstavba a modernizace:
  • měřících stanic;
  • varovných a výstražných systémů v rámci systémů hlásné povodňové služby.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Příspěvkové organizace;
 • Státní podniky;
 • Subjekty mohou pocházet z území celé České republiky.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Příjem žádostí aktuálně neprobíhá.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky