Prevence vzniku odpadů

Program Prevence vzniku odpadů je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu opatření, která mají zamezovat vzniku odpadů. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.1.

K čemu je dotace určena?

Pořízení systémů pro prevenci vzniku odpadů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30. 7. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Firmy, obce i města

Výše dotace?

až 85 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na realizaci aktivit s cílem předcházení vzniku komunálních odpadů ve formě:

 • předcházení vzniku komunálních odpadů: centra či systémy přímo pro opětovné použití darovaných funkčních výrobků, které budou napojeny na konkrétní obce;
 • předcházení vzniku textilního a oděvního odpadu: rozšíření či vybudování sběrné sítě kontejnerů;
 • vybudování či rozšíření infrastruktury potravinových bank: sklady potravin, svozová a manipulační technika.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % ze způsobilých výdajů

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, města, obce, pověřené obce
 • Podnikatelské subjekty
 • Původci odpadu
 • Potravinové banky

Kdy je možné o dotaci požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do  30. 7. 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky