Potenciál

Program Potenciál je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu podnikatelů, kteří chtějí investovat do vytvoření nebo rozvinutí kvalitního zázemí pro vlastní výzkumné a vývojové aktivity. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Pořízení vybavení pro výzkum a vývoj, včetně nezbytných prostor

Kdy je možné o dotaci požádat?

Výzva bude vyhlášena 21.8.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

50 %

K čemu je dotace určena?

 • Pořízení strojů, zařízení, HW, sítí, práv duševního vlastnictví či dalšího potřebného výzkumného vybavení;
 • Pořízení pozemků či budov.

Výše dotace?

 • Dotace 2-30 mil. Kč.
 • Dotace 50 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky, které již realizují vlastní průmyslový výzkum nebo uvažují o jeho zahájení.
 • Velké podniky za předpokladu, že:
  • projekt má významný pozitivní dopad na životní prostředí: projekt se zaměřením na nízkouhlíkové hospodářství a na odolnost vůči klimatickým změnám;
  • hlavním účelem projektu je přímá spolupráce mezi velkým podnikem a malým či středním podnikem a to na konkrétním projektu výzkumu a vývoje.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Výzva bude vyhlášena 21. 8. 2020. 
 • Příjem žádostí probíhá od 4. 9. 2020 do 23. 11. 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisků a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období nebo obdobný dokument platný v zemi svého sídla, popř. v zemisídla své pobočky.

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Nájemní smlouva MUSÍ být na dobu realizace projektu a na minimálně 5 a více let od předpokládaného data ukončení projektu.

 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit podnikatelský záměr.
 • Žadatel MUSÍ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.
Článek JAK SE ZORIENTOVAT V DOTACÍCH NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? naleznete ZDE.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.