Poradenství

Program Poradenství je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na podporu poradenských služeb pro začínající podnikatele, poskytované provozovateli inovační infrastruktury jako jsou například podnikatelské inkubátory. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Na poradenské služby pro začínající a rozvojové malé a střední podniky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Výzva bude vyhlášena 13.10.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 50 %

K čemu je dotace určena?

  • Výdaje na poradenské služby poskytnuté externími poradci.

Výše dotace?

  • Dotace 5 až 20 mil. Kč.
  • Dotace až 100 % pro provozovatele inovační infrastruktury;
  • Dotace až 50 % pro malé a střední podniky.

Kdo může o dotace žádat?

Program Poradenství je určen pro provozovatele vědeckotechnických parků, inovačních center a obdobných provozoven, kteří poskytnou své poradenské služby začínajícímu malému nebo střednímu podnikateli. Začínajícím podnikatelem rozumíme podniky s historií do 3 let.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Výva bude vyhlášena 13. 10. 2020. 

  • Příjem žádostí probíhá do 27. 10. 2020 do 26. 02. 2021.

Jak postupovat?

  1. NENECHÁVEJTE vše na poslední chvíli – připravenost žadatele hraje v tomto programu klíčovou roli.
  2. Dobře si promyslete svůj záměr a porovnejte jeho soulad s podmínkami programu.
  3. Připravte všechny přílohy k žádosti a podejte včas projektovou žádost.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky