Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost

Program Provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu je součástí Operačního programu Zaměstnanost v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb. a na vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb.

K čemu je dotace určena?

Kdy je možné o dotaci požádat?

Kdo může o dotace žádat?

Výše dotace?

Určena je na mzdové náklady výzkumných pracovníků

Od září 2019

Jakkoliv velká firma

Až do výše 50%


K čemu je dotace určena?

 • Dotace podpoří provoz registrovaných dětských skupin pro děti do 3 let a to dle zákona č. 247/2014 Sb. (podniková dětská skupina, veřejná dětská skupina).
 • Dotace nepodpoří financování nových, dosud neregistrovaných zařízení.

Výše dotace?

 • Dotace pro území mimo Prahu 85-100 %
 • Dotace pro území včetně Prahy 50-100 %
 • Výše způsobilých výdajů je od 574 500 Kč do 8 619 480 Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Obchodní korporace, OSVČ
 • Státní podniky
 • Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • Školy a školská zařízení, vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • Sociální partneři
 • Kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • Dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce
 • Veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace
 • Profesní a podnikatelská sdružení

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN
 • Příjem žádostí právě probíhá

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky