Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Program Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení je součástí Operačního programu Praha pól růstu. Cílem programu je podporovat vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

K čemu je dotace určena?

Vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

NNO, veřejné instituce

Výše dotace?

85-100% dle žadatele

K čemu je dotace určena?

 • Vznik azylového domu
 • Vznik nízkoprahových denních center
 • Vznik terénních programů
 • Vznik domu na půli cesty
 • Vznik kontaktního centra
 • Vznik krizové pomoci
 • Podporu aktivizace komunitního centra
 • Podporu sociálního bydlení

Výše dotace?

 • Dotace 85–100 % podle typu oprávněného žadatele

Kdo může o dotace žádat?

 • NNO (spolky, ústavy, nadace a nadační fondy, OPS, církve, zájmová sdružení právnických osob)
 • Veřejné instituce (hl.m. Praha, městské části, včetně organizací jimi zřizovaných a založených)

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky