Podpora dostupnosti služeb

Dotační výzva spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je dále členěn do podprogramů: Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

K čemu je dotace určena?

Příprava prostor pro služby základní lékařské péče a obchodní obslužnosti

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Města a obce do 3 tis. obyvatel

Výše dotace?

Až do výše 70%

K čemu je dotace určena?

  • Příprava prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti
  • Podporovány budou projekty zaměřené na rekonstrukci, přestavbu a výstavbu objektů nebo jejich částí, které budou následně nabídnuty k provozování a to za transparentních a tržních podmínek

Výše dotace?

  • Obce do 3 000 obyv. dotace až 70 %, max. výše dotace 2 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

  • Obce do 3 000 obyv.

Kdy je možné o dotace požádat?

  • Program je aktuálně UZAVŘEN
  • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

  1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
  2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
  3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky