Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotační výzva spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), resp. do programu Podpora rozvoje regionů 2019+, který je dále členěn do podprogramů: Podpora obnovy a rozvoje venkova, Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli.

K čemu je dotace určena?

Budování a obnova míst aktivního a pasivního odpočinku

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města do 3 tis. obyvatel

Výše dotace?

Až do výše 70%

K čemu je dotace určena?

 • Obnova či vybudování veřejných hřišť a sportovišť
 • Obnova či vybudován dětských dopravních hřišť
 • Obnova obecních koupališť
 • Obnova či vybudování naučných/zážitkových stezek (cyklostezky nejsou podporovány)
 • Obnova či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (vnitřní a vnější prostory pro setkávání)

Výše dotace?

 • Obce do 3 000 obyv. dotace až 70 %, max. výše dotace 3 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce do 3 000 obyv.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky