Podpora agroturistiky

Program Podpora agroturistiky je určen pro podporu využití zemědělských farem a brownfields. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy, Plzně, Liberce, Brna a Ostravy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce drobných ubytovacích zařízení

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí plánován na říjen 2020

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 45 %

K čemu je dotace určena?

 • Nová výstavba či stavební obnova malokampacitního ubytovacího zařízení
 • Související investice do zázemí pro stravování
 • Související investice do dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury - např. sportoviště a příslušné zázemí

Typickým projektem je např. přestavba staré zemědělské usedlosti na penzion včetně zbudování jízdárny, dále pak výstavba penzionu včetně restaurace apod. 

Výše dotace?

 • Malý podnik dotace 45 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik dotace 35 % ze způsobilých výdajů
 • Velký podnik dotace 25 % ze způsobilých výdajů

Částka způsobilých výdajů na jeden projekt je omezena v rozsahu od 200 tis. Kč do 10 mil. Kč včetně. 

Kdo může o dotace žádat?

Program je určen pro zemědělské podnikatele - fyzické a právnické osoby, které splňují definici zemědělského podnikatele a jsou evidováni v Evidenci zemědělského podnikatele minimálně po dobu 2 let před podáním žádosti o dotaci.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Příjem žádostí je plánován na říjen 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace? 

 • Žadatel musí za poslední účestní období před podáním žádosti o dotaci vykázat min. 30% příjmů ze zemědělské prvovýroby, případně hospodařit v lese s minimální výměrou 10 ha. 
 • Předmětem projektu nesmí být samostatně stravovací zařízení, ale pouze jako součást projektu ubytovacího zařízení. 
 • U projektů řešících výstavbu či rekonstrukce ubytovacího zařízení se musí jednat o zařízení s min. kapacitou 6 lůžek, maximálně však 40 lůžek.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky