Pečovatelské byty

Dotační titul Pečovatelský byt spadá pod podprogram Podporované byty vyhlašovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Cílem je vznik podporovaných bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

K čemu je dotace určena?

Výstavba či rekonstrukce tzv. pečovatelských bytů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Města a obce, NNO

Výše dotace?

Až 600 tis. Kč na 1 byt

K čemu je dotace určena?

 • Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů
 • Objekt musí naplňovat parametry bytového domu
 • Bytové jednotky musí být bezbariérové
 • Maximální výměra bytu je 50 m2
 • Maximální možné nájemné na 1 m2 činí 61, 10 Kč

Výše dotace?

 • Dotace 600 000 Kč na 1 byt

Kdo může o dotace žádat?

 • Obec, kraj, dobrovolný svazek obcí, městská část Prahy
 • Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem
 • Podnikatelský subjekt
 • Družstvo, spolek, obecně prospěšná společnost
 • Církev podle zákona č. 3/2002 Sb. o církvích a náboženských společnostech

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky