Obecní byty

Dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) umožní výstavbu obecních bytů, a to jak nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje), tak i výstavbu sociálních nájemních bytů.

K čemu je dotace určena?

Výstavba dostupných a obecních sociálních bytů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města, NNO

Výše dotace?

Až do výše 50%

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba tzv. dostupných bytů, tj. obecních nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje, např. učitelé, lékaři, zdravoitní sestry apod.)
 • Výstavba obecních sociálních nájemních bytů
 • Základní podmínkou dotace je, aby v lokalitě výstavby docházelo k tzv. „sociálnímu mixu“. Pokud by tedy v důsledku projektu mělo docházet k segregaci cílových skupin, dotace projekt nepodpoří

Výše dotace?

 • Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů
 • V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry: úrok bude stanoven po celou dobu splatnosti jako fixní a bude se odvíjet od výše sazby EU

Kdo může o dotace žádat?

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení další výzvy prozatím není plánováno
 • Lákají Vás obecní byty pro středně příjmové skupiny či pro klíčové profese? V tom případě bude umožněna kombinace dotace s nízkoúročeným úvěrem, který Vám nabídne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), případně můžete využít komerční úvěr nebo vlastní zdroje obce.
 • U projektů sociálních bytů se dotace vyšplhá až k 100 % uznatelných nákladů.
 • Obce se samy rozhodnou, jaký typ bytů budou preferovat.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky