Nízkouhlíkové technologie - akumulace energie

Program Nízkouhlíkové technologie je součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost ae zaměřen na podporu konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím zavedení inovativních technologií z oblasti obnovitelných zdrojů energie, a využití druhotných surovin. Program si bere za cíl zvýšit využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se v ČR prozatím běžně neuplatňují. Program je určený pro území ČR, mimo hl. m. Prahy.

K čemu je dotace určena?

Určena je na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí do 28. 6. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

Podporu lze využít na inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie.

 • Pořízení dobíjecích stanic.
 • Zavádění moderních nízkouhlíkových technologií.
 • Zavádění inovativních technologií pro získání druhotných surovin k dalšímu využití.

Výše dotace?

 • Výše dotace se pohybuje od 50 tis. Kč až do maximální výše podle pravidel veřejné podpory de minimis.
 • Míra podpory: 
  • Malé podniky - 80 %;
  • Střední podniky - 70 %;
  • Velké podniky  60 %.

Kdo může o dotace žádat?

 • Podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost;
 • podniky vlastněné ze 100 % veřejným sektorem.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • NENÍ podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů.
 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu. Trvání nájemního či podnájemního vztahu MUSÍ trvat nejméně do konce doby udržitelnosti projektu.
 • K žádosti o dotaci je NUTNÉ předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky