Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze

Program Navýšení kapacit předškolního vzdělávání v Praze je zaměřen na projekty s cílem zvýšení kapacity cenově dostupných zařízení péče pro děti za účelem zvýšení zaměstnanosti rodičů s malými dětmi Program vychází ze Specifického cíle 4.1, který je součástí Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

K čemu je dotace určena?

Výstavbu, přístavbu a rekonstrukci objektů za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti a jiných alternativních forem nerodičovské předškol

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

MŠ a ZŠ se sídlem v Praze

Výše dotace?

Až do výše 95%

K čemu je dotace určena?

  • Výstavba, přístavba a rekonstrukce objektů za účelem vytvoření nových kapacit zařízení péče o děti nebo jiných alternativních forem nerodičovské předškolní péče
  • Vytvoření nových tříd v současných mateřských školách

Výše dotace?

  • Dotace až 90 % způsobilých výdajů, dle typu žadatele

Kdo může o dotace žádat?

  • Hlavní město Prahu, její městské části a organizace jí zřizované
  • Mateřské a základní školy se sídlem v Praze
  • Nestátní neziskové organizace
  • Veřejné vysoké školy

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

  1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
  2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
  3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky