Modernizace zařízení a vybavení pražských škol

Program "Modernizace zařízení a vybavení pražských škol" je součástí Operačního programu  Praha – pól růstu ČR. Projekt lze realizovat na území hl. města Prahy vč. městských částí.

K čemu je dotace určena?

Vybavení učeben, zajištění bezbariérovosti, vybavení pro práci s digitálními technologiemi atd.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí se očekává od října 2020

Kdo může o dotace žádat?

Školy na území hl. m. Prahy

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

Školky

 • Dotace na učebny zaměřené na výchovu k udržitelnému rozvoji
 • Dotace na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu (včetně venkovních učeben)
 • Dotace na rozvoj polytechnických dovedností (včetně venkovních učeben)
 • Dotacena stavební úpravy prostor a pořízení vybavení pro dvouleté děti a zajištění bezpečnosti v mateřských školách
 • Dotace na bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami)

Základní školy a speciální základní školy

 • Dotace na odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou a finanční gramotnost, přírodní vědy)
 • Dotace na bezbariérovost škol (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) - neplatí pro speciální ZŠ
 • Dotace na rozvoj polytechnických dovedností
 • Dotace na práci s digitálními technologiemi
 • Dotace na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Střední školy a speciální střední školy

 • Dotace na odborné učebny pro rozvoj klíčových kompetencí (komunikace v cizích jazycích, matematickou gramotnost, kompetence k podnikavosti, přírodní vědy, technické a řemeslné obory)
 • Dotace na bezbariérovost (zahrnuje i pořízení kompenzačních pomůcek pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami) - neplatí pro speciální SŠ
 • Dotace na polytechnické vzdělávání
 • Dotace na práce s digitálními technologiemi
 • Dotace na zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

Výše dotace?

 • Dotace 600 tis. Kč až 2, 5 mil. Kč
 • Dotace až 90 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu, příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Podnikatelské subjekty

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.
 • Příjem žádostí se očekává od října 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky