Lesnická infrastruktura

Program Lesnická infrastruktura je součástí Programu rozvoje venkova a je určen na podporu investic s cílem vybudování nebo rekonstrukce lesních cest. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Výstavba a rekonstrukce mostů, propustek, příkopů, stávajících lesních cest

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí se očekává v říjnu 2020

Kdo může o dotace žádat?

FO a PO, obce a dobrovolné svazky obcí, lesní podniky vysokých škol

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba nové nebo rekonstrukce stávající lesní cesty
 • Výstavba nebo rekonstrukce mostů, propustek, příkopů a dalších objektů přímo souvisejících s cestou
 • Výstavba nebo rekonstrukce bezpečnostního zařízení jako zábradlí, svodidel a dopravních značek
 • Projekční a průzkumné práce přímo související s projektem

Výše dotace?

 • Dotace až 80 % způsobilých výdajů
 • Dotace 10 tis. Kč až 8 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Fyzické a právnické osoby, sdružení s právní subjektivitou
 • Obce a a dobrovolné svazky obcí
 • Lesní podniky vysokých škol

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.
 • Příjem žádostí se očekává v říjnu 2020.

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • Žadatel musí být v příslušném obvodu, kde realizuje projekt držitelem lesních pozemků o minimální výměře 3 ha
 • Držitelem lesa se rozumí osoba, která v předmětném lese hospodaří - tzn. je vlastníkem nebo osobou, která má práva a povinnosti vlastníka lesa
 • K realizovanému projektu musí mít žadatel vydané souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí
 • Projekt může být realizován pouze tam, kde jsou les a lesní cesty zdarma přístupné veřejnosti k rekreačním účelům

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky