Investice do zemědělských podniků

Program Investice do zemědělských podniků je určen pro podporu investic, které povedou ke snížení výrobních nákladů zemědělce a k modernizaci nebo zlepšení jakosti jeho produktů. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Investice ke zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti výrobních faktorů

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá od 14. 7. do 4. 8. 2020

Kdo může o dotace žádat?

Zemědělští podnikatelé

Výše dotace?

Až do výše 60 %

Program Investice do zemědělských podniků je určen pro podporu investic, které povedou ke snížení výrobních nákladů zemědělce a k modernizaci nebo zlepšení jakosti jeho produktů. Program spadá pod Program rozvoje venkova na období 2014-2020. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít na investice sloužící ke zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů, například ve formě:

 • výstavba stájí a chovatelských zařízení;
 • nákup speciálních strojů včetně mobilních pro zemědělskou výrobu;
 • výstavba a rekonstrukce zemědělských, zahradnických a speciálních staveb;
 • výstavba skladů krmiv a steliv a pořízení mobilních krmících automatů;
 • vybudování peletárny (pro vlastní spotřebu);
 • a další.

Výše dotace?

 • Dotace 40 - 60 % způsobilých výdajů
 • Výše způsobilých výdajů je od 100 tis. Kč do 150 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Program je určen pro zemědělské podniky všech velikostí

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně VYHLÁŠEN.
 • Příjem žádostí probíhá od 14. 7. do 4. 8. 2020. 

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky