Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Program Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží je součástí Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na podporu aktivit vedoucích k odstranění ekologických zátěží a k zabezpečení inventarizace ekologických zátěží. Program vychází z Prioritní osy 3, Specifického cíle 3.4 – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže.

K čemu je dotace určena?

Na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Kraje, obce a města, svazky obcí, veřejné výzkumné instituce, podnikatelksé subjekty a další

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit pro výběr nejzávažněji kontaminovaných míst k sanaci
 • Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik
 • Sanace vážně kontaminovaných lokalit
 • Sanace a stabilizace objektů úložných míst vyplývající ze „Systému Inventarizace uzavřených a opuštěných úložných míst těžebních odpadů na území ČR a Registru rizikových uzavřených a opuštěných úložných míst“

Výše dotace?

 • Forma a výše podpory je stanovována v rámci jednotlivých výzev
 • Minimální výše dotace je však stanovena na 500 000 Kč a maximální v procentuální výší až 85 %

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce a města
 • Svazky obcí
 • Městské části hl. m. Prahy
 • Organizační složky státu
 • Státní podniky a státní organizace
 • Příspěvkové organizace
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Veřejnoprávní instituce
 • Vysoké školy a školská zařízení
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a náboženské společnosti a jejich svazy
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Podnikatelské subjekty
 • Fyzické osoby - podnikající

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je UZAVŘEN.
 • Příjem žádostí aktuálně neprobíhá.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky