Inovační vouchery

Program Inovační vouchery  je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je zaměřen na rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou za účelem zahájení nebo zvýšení intenzity vlastních inovačních aktivit v podniku, což má zvýšit konkurenceschopnost podniků.

K čemu je dotace určena?

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 30.6.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky

Výše dotace?

Až do výše 85 %

K čemu je dotace určena?

 • Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.
 • V rámci těchto aktivit lze dotační prostředky využít mj. na:
  • analýzy, testování a návrhy nových systémů nebo unikátních konstrukčních řešení;
  • vývoj software, hardware, materiálu, prototypu;
  • funkčního vzorku v souvislosti s vývojem či zaváděním nového výrobku, služby či procesu;
  • optimalizace procesů, vlastností výrobků, služeb, metod, parametů atd.; certifikace.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 50 tis. Kč až 299 999 Kč
 • Dotace až 85 % pro případ, že se projekt zabývá posílením aktivit malého a středního podniku v efektivnějším nakládání s vodou tak, aby firma dovedla reagovat na potenciální rizika nedostatku vody pro zajištění výroby
 • Pro ostatní případy dotace až 75 %

Kdo může o dotace žádat?

Program Inovační vouchery je určen pro malé a střední podniky se sídlem mimo území hl. m. Prahy.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je OTEVŘEN.
 • Příjem žádostí probíhá do 30. 6. 2020.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky