Inovace - Patent

Program Inovace – Patent je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je zaměřen na podporu podnikatelů a výzkumných institucí, které chtějí uchránit své duševní vlastnictví, výsledky výzkumu a vývoje, atp. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy

K čemu je dotace určena?

Náklady registrace ochrany práv duševního vlastnictví

Kdy je možné o dotaci požádat?

Další výzva prozatím není plánována

Kdo může o dotace žádat?

Malé a střední podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 50%

K čemu je dotace určena?

Dotace je určena na financování nákladů související s přihláškami na ochranu práv průmyslového vlastnictví v ČR a zahraničí. Dotace na udělení:

 • patentů;
 • ochranných známek;
 • užitných vzorů;
 • průmyslových vzorů.

Výše dotace?

 • Dotace od 100 tis. Kč až do maximální výše 1 mil. Kč
 • 50 % z celkových uznatelných nákladů

Kdo může o dotace žádat?

 • Malé a střední podniky.
 • Vysoké školy.
 • Veřejné výzkumné instituce.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN
 • Vyhlášení nejbližší výzvy prozatím není plánováno

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky