Infrastruktura základních škol

Program Infrastruktura základních škol je součástí Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. Program reaguje na nezbytnost kvalitního základního vzdělání.

K čemu je dotace určena?

Výstavba, rekonstrukce a vybavení základních škol

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Města a obce, NNO, církve

Výše dotace?

Až do výše 95 %

K čemu je dotace určena?

 • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou a modernizací infrastruktury základních škol - odborných učeben, a to ve vazbě na klíčové kompetence (tj.: cizí jazyky, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi)
 • Na nákup potřebného vybavení s vazbou na klíčové kompetence. Hlavní zaměření projektu musí být cíleno na rozvoj klíčových kompetencí či budování bezbariérovosti škol
 • Výdaje na zabezpečení stavby, projektovou dokumentaci a další výdaje přímo související s realizací projektu

Výše dotace?

 • Dotace až 95 % způsobilých výdajů
 • Dotace 1 až 99 mil. Kč

Kdo může o dotace žádat?

 • Školy
 • Kraje a obce
 • Organizace vlastněné veřejnou správou
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církve a církevní organizace

Výzva bude určena pouze pro tzv. uhelné regiony.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Příjem žádostí aktuálně neprobíhá. 

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky