Energetické úspory v bytových domech

Program Energetické úspory v bytových domech je součástí Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na zlepšení tepelně technických vlastností budov bytových domů, výměnu zdroje tepla vytápění nebo rovněž na instalaci solárních kolektorů.

K čemu je dotace určena?

Zateplení bytových domů, výměny zdroje tepla

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí probíhá do 29.11.2020

Kdo může o dotace žádat?

Obce a města, vlastníci bytových domů

Výše dotace?

Cca až 40 % dle žadatele

K čemu je dotace určena?

 • Zateplení bytového domu za účelem zlepšení tepelně-technických vlastností na obálce budovy.
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu.
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění domu.
 • Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů.
 • Výdaje přímo spojené s projektem jako projektová dokumentace a pořízení dalších služeb.

Výše dotace?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 300 tis. Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 90 mil. Kč.

Zateplení obvodových konstrukcí:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: dotace 100 %;
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace: dotace 42 %;
 • ostatní žadatelé: dotace 40 %.

Pro ostatní typy projektů:

 • organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace: dotace 100 %;
 • obce, kraje a jimi zřizované organizace: dotace 31,5 %;
 • ostatní žadatelé: dotace 30 %. 

Kdo může o dotaci žádat?

 • Vlastníci bytových domů (kromě fyzických osob nepodnikajících)
 • Společenství vlastníků jednotek
 • Bytová družstva jako správci bytových domů podle zákona č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům bytových družstev a změně některých zákonů

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN

 • Příjem žádostí probíhá do 29.11.2019

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.

2. Je NUTNÉ porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.

3.Zajistit přípravu povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky