Delta

Program Delta zaměřený na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů podniků a výzkumných organizací podporovaných Technologickou agenturou české republiky (TAČR) a významnými zahraničními technologickými a inovačními agenturami.

K čemu je dotace určena?

Mzdové náklady, smluvní výzkum, provozní náklady, režie

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem žádostí do 15.7.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky

Výše dotace?

Až do výše 74 %

K čemu je dotace určena?

Dotaci lze využít pro podporu zavádění výsledků společného výzkumu a experimentálního vývoje do praxe prostřednictvím:

 • osobních nákladů;
 • investic;
 • nákladů na subdodávky.

Spolupráce se subjekty ze Státu Izrael: tematicky bude podpora zacílena na projekty zaměřené na:

 • hospodaření s vodou;
 • odpadové hospodářství.

Výstupem projektů musí být alespoň jeden z následujících výsledků:

patent;

 • technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek;
 • poloprovoz, ověřená technologie;
 • software;
 • průmyslový a užitný vzor;
 • certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem.

Výše dotace?

 • Dotace až 74 %
 • Maximální míra podpory je stanovena vždy za celý projekt, tzn. za všechny uchazeče v návrhu projektu dohromady

Kdo může o dotace žádat?

 • Program DELTA je určen pro podnikatelské subjekty, organizace pro šíření výsledků výzkumu a vývoje.
 • Jedním z uchazečů musí být vždy podnik. Projekt musí mít vždy minimálně jednoho zahraničního partnera se sídlem v:
  • Čínská lidová republika – provincie Jiangsu a Zhejiang;
  • Čínská republika - Taiwan;
  • Korejská republika;
  • Spolková republika Německo;
  • Vietnamská socialistická republika;
  • Stát Izrael.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně OTEVŘEN.
 • Vyhlášení výzvy je plánováno do 15. 7. 2020.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky