Czech Rise Up - Chytrá opatření proti COVID-19

K čemu je dotace určena?

Materiál, mzdy a další náklady pro zavedení řešení na pomoc s bojem proti koronaviru

Kdy je možné o dotaci požádat?

Příjem aktuálně neprobíhá

Kdo může o dotace žádat?

Firmy i výzkumné organizace

Výše dotace?

50 až 90 %

K čemu je dotace určena?

Program podpoří aktivity k rychlému zavádění nových řešení, která mají potenciál pomoci s bojem proti koronavirové invekci (COVID-19), a to formou zafinancování nákladů potřebných pro rychlé uvedení řešení do praxe. 

Podporovány budou 3 základní typy projektů: 

 1. Pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků a mzdové náklady.

 2. Rychlé financování pro uvedení technologických řešení do výroby. 

 3. Rychlé financování pro výzkum zcela nových inovativních řešení.

Příklady podpořených projektů: 

 • Nový plicní ventilátor.
 • Respirátor vytisknutelný na 3D tiskárně.
 • Aplikace usnadňující logistiku.

Jaké typy nákladů bude možné podporovat? 

 • Materiál.
 • Mzdové náklady zaměstnanců.

Kdo může o dotace žádat?

 • Dotace bude poskytována firmám, ale i jiným institucím včetně výzkumných organizací. 

Výše dotace?

 • Dotace na projekty bude poskytována až do výše 5 mil. Kč v rámci jednoho projektu. 
 • Procentuální výše podpory je závislá na typu projektu: 
  • Pořízení materiálu, mzdové náklady - 50 %;
  • Uvedení technologických řešení do výroby - 70 %;
  • Vývoj inovativních řešení - 90 %. 

GRANTEX poradí

 • Cílem programu bude podporovat zejména rychlé uvádění nových řešení na trh a rychlé posilování kapacit výroby nedostatkových prostředků - bude proto tlak nejen na rychlou administraci projektů, ale i jejich přípravenost. 

Co budete k žádosti o dotaci potřebovat?

 • popis navrhovaného řešení – připravte si popis, v čem je vámi navrhované řešení přínosné pro řešení situace s COVID-19
 • způsob zavedení řešení do praxe – dále budete potřebovat srozumitelný popis způsobu (dílčích kroků) nezbytných pro zavedení navrhovaného řešení do praxe
 • časové hledisko – v jakém časovém horizontu a v jakých etapách bude navrhované řešení možno zavést do praxe
 • osoby a zdroje – jaké personální potřeby a další požadavky na zdroje bude váš projekt vyžadovat. 

Cílem bude podpořit primárně projekty s vysokou připraveností a významným potenciálem pro efektivní mírnění aktuální krize a jejích dopadů na společnost. 

Buďte připraveni! 

Program je aktuálně připravován tak, aby bylo možné jej co nejdříve spustit. Novinky sledujeme na denní bázi a budeme je pravidelně doplňovat. Rádi vás o nich budeme napřímo informovat. 

Další možnosti podpory ke COVID-19

Technologie COVID-19

Technologie COVID-19

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro firmy, které vyrábí nebo chtějí vyrábět zdravotnické prostředky a pomůcky účinně bránící šíření nákazy COVID19.

Úvěr COVID I.

Úvěr COVID I.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BYL POZASTAVEN. Bezúročný úvěr se splatností až 2 roky a s možností odkladu splátek až o 12 měsíců. Pomůže s financováním provozních nákladů. Pro podniky zasažené opatřeními ke koronaviru.

Úvěr COVID II.

Úvěr COVID II.

Navazující program na bezúročné úvěry COVID I. ČMRZB bude poskytovat záruky za provozní úvěry komerčních bank a poskytovat příspěvky na úhradu úroků.

Chcete mít včas další informace?

Pošlete nám vzkaz a my vás budeme pravidelně informovat.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky