Cyklostezky

Program Cyklostezky je součástí Státního fondu dopravní infrastruktury v programovém období 2014 – 2020. Je zaměřen na financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

K čemu je dotace určena?

Výstavba, oprava cyklostezky

Kdy je možné o dotaci požádat?

Vyhlášení výzvy je plánováno na červen 2020

Kdo může o dotace žádat?

Obce, kraje a jimi zřizované organizace

Výše dotace?

Až do výše 90 %

K čemu je dotace určena?

 • Výstavba cyklistické stezky;
 • Oprava cyklistické stezky;
 • Zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. nebo III. třídy.

Výše dotace?

 • Dotace až 85 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Dotace až 90 % z celkových způsobilých výdajů u cyklostezek na opuštěném drážním tělese (minimální délka 1 km).

Kdo může o dotace žádat?

 • Kraje, obce a dobrovolné svazky obcí;
 • Organizace zřizované nebo zakládané kraji;
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
 • Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Program je aktuálně UZAVŘEN.
 • Vyhlášení výzvy je plánováno na červen 2020.  

Jaké jsou základní podmínky dotace - na co si dát POZOR? 

 • Cyklostezka NESMÍ být využívána k podnikatelským účelům
 • Příjemce dotace MUSÍ zajistit, aby cyklostezka minimálně po dobu 5 let mohla být bezplatně využívána k účelu, ke kterému je určena.
 • Projekty lze předložit pouze s platným územním rozhodnutím, případně veřejnoprávní smlouvou nahrazující územní řízení. 
 • K žádosti o dotaci je nutné předložit projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení včetně položkového rozpočtu stavby - program je tedy určen především pro projekty v pokročilém stupni připravenosti.

Jak u žádosti o dotaci postupovat?

 1. NENECHÁVAT vše na poslední chvíli - kvalitní projekt se všemi přílohami za týden nepřipravíte.
 2. Je nutné porovnat soulad Vašeho záměru s podmínkami aktuální výzvy.
 3. Zahájit přípravu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, pokud již tyto dokumenty nemáte k dispozici.
 4. Zahájit potřebné kroky potřebné pro získání územního rozhodnutí případně veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní řízení.
 5. Zajistit přípravu ostatních povinných příloh a předložit žádost o dotaci včas a dle pravidel stanovených programem.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi vám neutečou žádné důležité novinky