Aplikace

Program Aplikace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost  je zaměřen na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Je určen pro všechny podniky a výzkumné instituce, které chtějí realizovat projekty v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod. Všechny projekty musí být realizovány mimo území hlavního města Prahy.

K čemu je dotace určena?

Náklady výzkumu a vývoje - mzdy, materiál, režie apod.

Kdy je možné o dotaci požádat?

Výzva bude vyhlášena 1.9.2020

Kdo může o dotace žádat?

Malé, střední i velké podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí

Výše dotace?

Až do výše 80 %

K čemu je dotace určena?

 • Osobní náklady – zejména mzdové náklady výzkumných pracovníků, techniků a ostatního personálu nezbytného pro účely projektu;
 • náklady smluvního výzkumu;
 • vybrané provozní náklady – zejména materiál;
 • nástroje, přístroje a vybavení pouze formou odpisů po dobu, kdy byly využity pro účely realizace projektu;
 • neinvestiční náklady na licence zakoupené nebo pořízené od třetích stran po dobu realizace projektu;
 • náklady na poradenské služby, které využijete pouze pro účely projektu;
 • náklady ostatní režie související s projektem.

Výše dotace?

 • Každý žadatel může v rámci jednoho projektu získat dotaci 1 - 40 mil. Kč (případně až 80 mil. Kč za předpokladu tzv. účinné spolupráce).
 • Podíl aktivit podnikatelských aktivit na celkových způsobilých výdajích projektu musí být minimálně 50 %.
 • Účast organizace pro výzkum a šíření znalostí není v projektu nutná.

Procentuální výše podpory pro projekty průmyslového výzkumu

 • Malé podniky – až 70 % (až 80 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 60 % (až 75 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 50 % (až 65 % v případě účinné spolupráce)

Procentuální výše podpory pro projekty experimentálního vývoje

 • Malé podniky – až 45 % (až 60 % v případě účinné spolupráce)
 • Střední podniky – až 35 % (až 50 % v případě účinné spolupráce)
 • Velké podniky – až 25 % (až 40 % v případě účinné spolupráce)

Kdo může o dotace žádat?

Program Aplikace je určen pro podniky všech velikostí, organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014).

Kdy je možné o dotace požádat?

 • Výzva bude vyhlášena 1. 9. 2020. 
 • Příjem žádostí probíhá od 14. 9. 2020 do 15. 12. 2020.

Případové studie k programu Aplikace

 • NÁŠ KLIENT A JEHO ÚSPĚCH U DOTACE APLIKACE. ČTĚTE ZDE
 • JAK SE ZORIENTOVAT V DOTACÍCH NA VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE? ČTĚTE ZDE

Jaké jsou základní podmínky dotace – na co si dát POZOR?

 • V okamžiku podání žádosti MUSÍ žadatel předložit dokumenty k prokázání vlastnických práv k nemovitostem, kde bude projekt realizován. Případně nájemní smlouvu.
 • Žadatel MUSÍ předložit Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát za poslední 2 uzavřená účetní období.
 • Je NUTNÉ předložit návrh smlouvy o spolupráci na řešení projektu.
 • Žadatel MUSÍ předložit vyplněný formulář finanční analýzy, a to i za partnery.

JDEME NA TO?

Napište nám nebo volejte zdarma 800 151 111

S námi vám neutečou žádné důležité novinky