Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO MĚSTA A OBCE

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Zaměření
Programy
Určení
Stav

Revitalizace kulturních památek

Dotace má sloužit k zatraktivnění památek na seznamu UNESCO a národních kulturních památek. Je zaměřena na jejich rekonstrukci, restauraci, zpřístupnění, obnovu a další aktivity sloužící k jejich údržbě.

Snížení emisí stacionárních zdrojů

Dotace na snížení znečištění životního prostředí ze stacionárních zdrojů, kterými mohou být například výrobní haly, teplárny, spalovny apod.

Zajišťování péče o NP, CHKO, NOR, NPP

Dotace na péči o travní porosty a vřesoviště, dále na zachování struktury a druhového složení lesů, také na péči o jeskyně a další útvary neživé přírody či ke zlepšení stavu návštěvnické infrastruktury.

Snížení znečištění povrchových i podzemních vod

Dotace na výstavbu kanalizace a retenčních nádrží.

Podpora obnovy sportovní infrastruktury

Dotace na rekonstrukci např. školního hřiště (multifunkční a víceúčelové hřiště, sportoviště apod.) či tělocvičny.

Pečovatelské byty

Dotace na výstavbu či rekonstrukci bytů, které budou sloužit pro osoby starší 65 let a pro osoby, které jsou fyzicky závislé na jiné fyzické osobě podle zákona o sociálních službách.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Dotace na rekonstrukci kulturního domu, obecního domu, školní budovy atd.

Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Dotace na obnovu či vybudování veřejných hřišť a sportovišť, dětských dopravních hřišť, obecních koupališť, naučných/zážitkových stezek a zařízení pro volnočasové aktivity apod.

Podpora obnovy místních komunikací

Dotace na rekonstrukce místní komunikace v obci.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

Dotace na vznik nových center pro komunitní rozvoj, pro poskytování sociálních služeb a podporovat vznik sociálního bydlení.

Podpora dostupnosti služeb

Dotace na přípravu prostor pro provozování služeb základní lékařské péče a obchodní obslužnosti.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.