Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO FIRMY

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Stav
Zaměření dotace
Obory podnikání
Dotační programy
Velikost firmy

Prostředí pro život

Program Prostředí pro život na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí.

Nízkouhlíkové technologie - elektromobilita

Dotace na elektromobil pro podnikatele, možnost pořízení (rychlo)nabíjecích neveřejných stanic pro areál podniku.

Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Dotace na zakládání parků, zahrad, sadů, alejí, lesoparků, zatravněných ploch, doplnění stávající výsadby, jezírka, mokřady, drobné retenční nádrže apod.

Posílit přirozené funkce krajiny

Dotace na terénní úpravy koryta (dna) a břehů, na výsadbu stromořadí a alejí. Dotace na tůně a mokřady, lužní lesy a mnoho dalšího.

Posílení biodiverzity

Dotace na zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Investice do zemědělských podniků

Dotace na investice sloužící ke zlepšení jakosti výrobků a zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace na investice za účelem pořízení vybavení a infrastruktury pro zpracovatelské podniky.

Záruka COVID Plus

Úvěr EGAP přináší speciální program záruk na pomoc velkým firmám.

Rekultivace staré skládky

Dotace na odstranění nepovolených skládek a rekultivaci starých nevyužitých skládek.

Úvěr COVID II.

Navazující program na bezúročné úvěry COVID I. ČMRZB bude poskytovat záruky za provozní úvěry komerčních bank a poskytovat příspěvky na úhradu úroků.

Podpora agroturistiky

Dotace je určena pro podporu využití zemědělských farem a brownfields.

Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Dotace na technologické vybavení dřevozpracujícího provozu.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.