Přehled dotací

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Přehled dotací

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr.

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

PRO FIRMY

Zjistěte snadno, které dotace se nejlépe hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Zjistěte snadno, které dotace se nejlée hodí pro vás a váš záměr

Výběrem můžete zvolit, zda chcete zobrazit dotace pro firmy anebo pro města a obce...

Pomocí vybraných kritérií filtrujte ty dotace, které nejlépe odpovídají vašim představám. 

Stav
Zaměření dotace
Obory podnikání
Dotační programy
Velikost firmy

Technologie (Začínající podnikatelé)

Dotace na nové stroje, zařízení a vybavení pro začínající firmy, které vznikly v období od 1. 1. 2015 (včetně) do 31. 12. 2018 (včetně).

Úspory energie - FVE

Dotace na fotovoltaické systémy s možností současné instalace akumulace energie pro vlastní spotřebu v podniku.

Nízkouhlíkové technologie - bioplyn na biometan

Dotace na zavádění technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtlačení do distribuční sítě, dále pak také jeho plnění v rámci místní infrastruktury jako je například plnění láhví, CNG vozidel atd.

Služby infrastruktury

Dotace na provozování vědeckotechnických parků a to prostřednictvím osobních nákladů, režijních nákladů, nákupu externích služeb poradců a expertů, marketingu a propagace.

Inovační vouchery

Dotace na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Aplikace

Dotace na průmyslový výzkum a experimentální vývoj. Dotace je určena na vývoj nových produktů, technologických postupů, procesů apod.

Poradenství

Dotace na výdaje za poradenské služby poskytnuté externími poradci.

Materiálové a energetické využití odpadů

Dotace na podporu aktivit nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin.

Inventarizace a odstraňování ekologických zátěží

Dotace např. na realizaci průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik, sanaci vážně kontaminovaných lokalit.

ICT a sdílené služby (Budování a modernizace datových center)

Dotace na datová centra: budování a modernizace.

ICT a sdílené služby (Zřizování a provoz center sdílených služeb)

ICT a sdílené služby (Tvorba nových IS/ICT řešení)

Dotace na mzdy, nájemné, služby expertů, hardware či software.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.