Pomůžeme vám s vaším projektem

NAŠE SLUŽBY > DOTAČNÍ PORADENSTVÍ > Příprava projektu od A do Z

Nechcete ztrácet čas a lámat si hlavu s přípravou projektu?

Svěřte svůj projekt do rukou našich odborníků. 

Jak spolupráce probíhá? 

1.

DOTAČNÍ ANALÝZA

Seznámení se s vaším nápadem, získání vstupních podkladů a následné hledání vhodného dotačního titulu pro vaši myšlenku či investiční záměr.

Zpracování projektového záměru včetně rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletní zpracování všech potřebných příloh v odpovídající kvalitě.

2.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

3.

KOMUNIKACE S ÚŘADY 

Administrace případných doplňujících požadavků ze strany hodnotících orgánů (ministerstev) a komunikace s jejich pracovníky.

Odborný dohled na dodržení podmínek projektu a předcházení vrácení dotace během výzkumu a vývoje, nákupu veškerých dodávek a realizace stavebních prací.

4.

POMOC S REALIZACÍ

5.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zajištění korektního a kompletního vedení výběrového řízení na realizaci výzkumu a vývoje, dodavatele či zhotovitele stavby.

Monitorování veškerých změn během udržitelnosti projektu, hlídání termínů souvisejících s projektem a asistence při průběžných kontrolách ze strany poskytovatelů dotace.

6.

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI

Jak spolupráce probíhá?

1.

DOTAČNÍ ANALÝZA

Seznámení se s vaším nápadem, získání vstupních podkladů a následné hledání vhodného dotačního titulu pro vaši myšlenku či investiční záměr.

2.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

Zpracování projektového záměru včetně rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletní zpracování všech potřebných příloh v odpovídající kvalitě.

3.

KOMUNIKACE S ÚŘADY 

Administrace případných doplňujících požadavků ze strany hodnotících orgánů (ministerstev) a komunikace s jejich pracovníky.

4.

POMOC S REALIZACÍ

Odborný dohled na dodržení podmínek projektu a předcházení vrácení dotace během výzkumu a vývoje, nákupu veškerých dodávek a realizace stavebních prací.

5.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zajištění korektního a kompletního vedení výběrového řízení na realizaci výzkumu a vývoje, dodavatele či zhotovitele stavby.

6.

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI

Monitorování veškerých změn během udržitelnosti projektu, hlídání termínů souvisejících s projektem a asistence při průběžných kontrolách ze strany poskytovatelů dotace.

Jak spolupráce probíhá? 

1.

DOTAČNÍ ANALÝZA

Seznámení se s vaším nápadem, získání vstupních podkladů a následné hledání vhodného dotačního titulu pro vaši myšlenku či investiční záměr.

2.

PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI

Zpracování projektového záměru včetně rozpočtu a harmonogramu projektu, tzn. kompletní zpracování všech potřebných příloh v odpovídající kvalitě.

3.

KOMUNIKACE S ÚŘADY 

Administrace případných doplňujících požadavků ze strany hodnotících orgánů (ministerstev) a komunikace s jejich pracovníky.

4.

POMOC S REALIZACÍ

Odborný dohled na dodržení podmínek projektu a předcházení vrácení dotace během výzkumu a vývoje, nákupu veškerých dodávek a realizace stavebních prací.

5.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ

Zajištění korektního a kompletního vedení výběrového řízení na realizaci výzkumu a vývoje, dodavatele či zhotovitele stavby.

6.

ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI

Monitorování veškerých změn během udržitelnosti projektu, hlídání termínů souvisejících s projektem a asistence při průběžných kontrolách ze strany poskytovatelů dotace.

Máte zájem o spolupráci na vašem projektu?

Ozvěte se nám a my vám rádi pomůžeme.

Máme přesah v mnoha oblastech

Umíme tak provázat důležité informace specialistů z více oborů mezi sebou, najít nečekaná řešení a účinně pomoci při nejdůležitějších momentech v řízení firem, obcí či neziskovek.