Zdroje pitné vody

Od 4. 5. 2018 můžete předkládat své žádosti o dotaci Zdroje pitné vody. Dotace patří pod Státní fond Životní prostředí.

Na co lze využít dotaci Zdroje pitné vody?

Až 80% dotaci lze využít na:

  • regeneraci a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody;
  • vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (průzkumné vrty);
  • vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody nebo vytvoření nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody.

Minimální výše podpory je stanovena na 100 tis. Kč, maximální na 3 mil. Kč.

Kdo může o dotaci žádat?

  • Obce, dobrovolné svazky obcí.
  • Příspěvkové organizace územních samosprávných celků.
  • Obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky