Žádali jste o dotaci TRIO? [výsledky žádostí o dotace]

Seznam projektů, které obstály u dotace TRIO, naleznete ZDE. Pokud se některá z úspěšných firem rozhodne podporu nakonec nečerpat, mají šanci žadatelé pod čarou. Jejich projekty podmínky dotace sice splnily, ale nezbyly na ně finanční prostředky. Projekty v takzvaném zásobníku naleznete ZDE.

Dobrá zpráva pro neúspěšné žadatele

V květnu 2019 dojde k vyhlášení dotace, která na TRIO navazuje, jedná se o TREND. Neúspěšní žadatelé by měli zvážit změnu přístupu při přípravě příští žádosti o dotaci. U dotace TRIO jsme zaznamenali obrovský úspěch. Svěřte nám svou žádost o dotaci TREND a zvyšte tak svou šanci na úspěch.

K čemu je dotace TREND určena?

Dotace TREND je zaměřena na rozvoj potenciálu České republiky v oblasti aplikačně orientovaného výzkumu a to za využití progresivních technologií jako je např. nanotechnologie či umělá inteligence (AI).

 • Dotace TREND podporuje takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.
 • Z dotace TREND lze v rámci výzkumných aktivit financovat:
  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem - smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady - zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy - u dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady - např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd.

Výše dotace TREND?

 • Dotace až 70 % ze způsobilých výdajů, dle kategorie činnosti

Kdo může o dotaci TREND žádat?

 • Program TREND je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt buď samostatně, nebo ve spolupráci s výzkumnou organizací.
 • Program podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

U dotace TRIO jsme zaznamenali obrovský úspěch

Svěřte nám svou žádost o dotaci TREND. Zvyšte tak svou šanci na úspěch.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky