Problémy s koronavirem se nevyhýbají ani dotačním projektům

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Problémy s koronavirem se nevyhýbají ani dotačním projektům

Nejeden podnikatel bude v této nelehké době čelit řešení více či méně složitých situací, ve kterých se bude ocitat v souvislosti s šířením nákazy koronaviru a zejména řadou restriktivních opatření, se kterými vlády jednotlivých zemí přicházejí ve snaze dalšímu šíření nákazy zamezit.  Kromě běžného chodu firmy, obchodních kontraktů, zaměstnanců či řízení cash flow však někteří podnikatelé pravděpodobně budou postaveni rovněž před řešení otázek s čerpáním dotací, o které žádali.  

Jelikož se na nás už nyní obracejí někteří žadatelé s prvními komplikacemi, pokusili jsme se připravit přehled těch nejčastějších situací, které mohou v těchto souvislostech vznikat a jak je případně nejlépe řešit.  

1. Zpožděné či zmařené dodávky od dodavatelů 

Zejména u dotací, které jsou zaměřeny na investiční podporu, mají dodávky od dodavatelů zásadní vliv na splnění cíle dotace. Jelikož aktuálně celosvětově dochází k omezování produkce a logistiky, může se snadno stát, že vám dodavatel nebude schopen zajistit dohodnutou dodávku v termínu, ke kterému se zavázal, v tom horším případě vůbec.  

Tento problém má 3 roviny, které je nutné ohlídat:  

Rovina smluvní 

Většina významnějších dodávek v rámci dotačních projektů podléhá jasně daným pravidlům vycházejícím z metodiky pro výběr dodavatele. Finálně zvolený dodavatel tak pravděpodobně vítězně vzešel z výběrového řízení, na základě kterého dochází k podpisu kupní smlouvy, smlouvy o dílo apod. Zrevidujte si tedy, jak máte nastavena jednotlivá ustanovení ohledně nedodržení termínu zejména s ohledem na doložky zásahu vyšší moci (většina smluv taková ustanovení zahrnuje), abyste si společně s dodavatelem nemuseli vzájemně přidělávat ještě větší starosti řešením smluvních sankcí apod.  

Rovina výběru dodavatele

V  případě, kdy dodavatel nebude schopen dodávku již zajistit vůbec, bude nutné s ním rozvázat smluvní vztah a bohužel bude zapotřebí proces výběru dodavatele opakovat tak, aby bylo možné zajistit dokončení projektu.

Rovina dotační

V případě, že zpoždění dodávky na první pohled ohrožuje termín dokončení projektu, ke kterému jste se smluvně zavázali vůči poskytovateli dotace, je nutné o tom poskytovatele dotace neprodleně informovat se současným popsáním situace s dodavatelem. Poskytovatel dotace vám následně doporučí nejvhodnější postup, jak se s takovou změnou v projektu vypořádat. S využitím instrumentu změnového řízení následně v projektu požádáte o posunutí termínu dokončení projektu o odpovídající prodlevu.  

2. Částečné naplnění předmětu dotace 

Nejen v souvislosti se zmařenými dodávkami může být ohroženo naplnění celého projektu tak, jak jste jej předkládali v žádosti o dotaci.  

Obecně pak platí pravidlo, že pokud z povahy projektu není pro naplnění jeho účelu a stanovených cílů některá z aktivit stěžejní, lze v praxi jednoduše požádat o vyřazení problémové aktivity z projektu (ze způsobilých výdajů) a v takovém případě problém vyřešíte poměrně elegantním způsobem.  

Zde ale POZOR – je zapotřebí pohlídat: 

  • aby konečná výše způsobilých výdajů odpovídala minimální hranici poskytnuté podpory, kterou stanovuje výzva, ve které jste projekt předkládali a současně 
  • aby vyřazením aktivity skutečně nedošlo k omezení naplnění účelu a cílů projektu.  

Například v programu Marketing (OP PIK) je hlavní podpora směřována na účast na zahraničních veletrzích a výstavách. Vzhledem k aktuálním opatřením jsou však hromadně rušeny právě akce typu veletrhů a výstav. Pokud jste pak jako součást svého projektu měli účast na akci, která byla zrušena, máte v podstatě 2 možnosti:  

a) Pokud jste měli v projektu účast na více akcích a problém se týká např. jen jedné nebo dvou z nich, neměl by být problém s naplněním účelu projektu, pokud požádáte o vyřazení těchto zrušených akcí ze způsobilých výdajů.  

b) Pokud vám ještě zbývá dostatek času na realizaci, můžete poskytovatele dotace požádat o přesunutí odpovídající části rozpočtu na tuto akci na jinou obdobnou, která se bude konat později.  

3. Překročení nejzazšího termínu pro realizaci projektu 

Ať už budete nuceni prodlužovat termín realizace projektu z jakékoli příčiny, viz výše, vždy je zapotřebí si nejprve zjistit, jaký nejzazší termín pro dokončení projektu byl stanoven příslušnou dotační výzvou, ve které jste projekt předkládali.

Pokud by totiž bylo nutné realizaci posouvat až za jeho hranici, pak bude nezbytné si dát opravdu velmi záležet na argumentaci, kterou společně s žádostí o prodloužení termínu budete poskytovateli dotace předkládat.

Ve své základní podstatě je totiž termín stanovený ve výzvě nepřekročitelný a poskytovatelé dotace prodlužování projektů za jeho hranici standardně neumožňují. V případě prokazatelného způsobení prodlení zásahem vyšší moci však poskytovatelé k posouzení takových případů přistupují individuálně a většinou takovým případům vyhoví.  

Situace s COVID 19 je jednoznačně příkladem zásahu vyšší moci, nicméně je opravdu nutné, abyste byly schopni řádně zdůvodnit a prokázat přímý vliv aktuální situace na způsobené komplikace v projektu – jinými slovy, že jste této situaci mohli jen velmi těžko předejít. 

Závěrem

si ještě dovolíme vyzdvihnout a zopakovat jedno jednoduché, ale o to důležitější pravidlo. Ať už se v souvislosti s aktuální situací kolem COVID 19 (ale i s jakoukoli jinou) dostanete s vaším projektem do menších či větších potíží oproti původnímu plánu realizace, je zapotřebí jednat neprodleně a včas se obrátit na poskytovatele dotace s žádostí o případné změny. I zde obzvlášť platí staré a známé – čím dříve, tím lépe.  

Nejste si jistí, jak na to? Máte jiný problém, se kterým si nevíte rady?

Napište nám pomocí jednoduchého formuláře ZDE nebo volejte 800 151 111, pomůžeme vám. 

Potřebujete pomoci s dotací?

Napište nám a my vám se vším rádi poradíme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky