TISKOVÁ ZPRÁVA: Obec Drnovice rozšířila kapacitu místní mateřské školky díky dotaci z programu IROP

Praha, 1.6.2020

TISKOVÁ ZPRÁVA

Obec Drnovice rozšířila kapacitu místní mateřské školky díky dotaci z programu IROP 

Obec Drnovice dokončila projekt zaměřený na přístavbu mateřské školy a rozšíření její kapacity díky prostředkům z dotačního programu IROP v hodnotě 11,9 milionu korun. Jako partnera pro úspěšné získání dotace obec zvolila poradenskou společnost GRANTEX ADVISORY GROUP.  

Drnovice jsou obcí Jihomoravského kraje ležící v centru okresu Vyškov, která má přibližně 2 400 obyvatel. Z integrovaného regionálního operačního programu (IROP) obec Drnovice obdrží finanční obnos ve výši 11,9 mil. Kč z celkových 13,2 mil. Kč vyčleněných na tento projekt.  

Rozšíření drnovické mateřské školky zahrnuje navýšení kapacity školky na pět tříd a až 122 dětí. Daný cíl je plně v souladu se specifickým cílem 2.4 IROP, kterým je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.  

„Vzhledem k tomu, že realizace přístavby objektu byla natolik markantní a nutná, rozhodli jsme se začít stavební práce ještě před podáním žádosti o dotaci. Zvýšení kvality péče o předškolní děti v Drnovicích a spádových obcích pro nás bylo prioritou,“ uvádí Zuzana Hermanová, starostka obce Drnovice.  

Bez dotační podpory by projekt vzhledem ke svému finančnímu objemu znamenal pro obec Drnovice extrémní finanční zátěž a výrazné omezení dalších investičních akcí hned na několik následujících let dopředu. 

V přístavbě MŠ Drnovice je umístěna herna pro celkem 28 dětí sloužící i jako lehárna, další nové prostory tvoří zázemí pro novou třídu. Do školní zahrady byly pořízeny herní sestavy, houpačka, opičí dráha i naučné interaktivní panely. Tyto venkovní prvky slouží pro rozvoj zdravého fyzického vývoje a motoriky dětí. Díky projektu vznikla také nová pracovní místa pro 2 učitelky a pomocnou sílu v kuchyni na poloviční úvazek.   

Spolu s přístavbou objektu byl vytvořen také bezbariérový vstup, který umožňuje dobrou integraci fyzicky hendikepovaných dětí do systému předškolního vzdělávání. Zařízení bude rovněž umožněno přijímat do péče i děti mladší 3 let.  

V obci již několik let probíhá nová výstavba bytových i rodinných domů. V návaznosti na výstavbu ale nevznikala nová občanská vybavenost. „Jelikož do mateřské školy nemohly být vždy umístěny všechny přihlášené děti, hrozilo, že v následujících letech nebudou moci být přijati do stejného zařízení sourozenci stávajících dětí, což vyvolávalo u rodičů oprávněné obavy. Těší nás proto, že jsme rozšířením kapacity školky mohli vytvořit zařízení více přístupné a otevřené potřebám rodičů,“ doplnila Květoslava Synková, ředitelka mateřské školy v Drnovicích. 

Fyzická realizace projektu byla kompletně dokončena v květnu roku 2020. „Díky perfektnímu nasazení projektového týmu se nám podařilo obstát ve velké konkurenci projektů mateřských škol a stát se druhým nejlépe hodnoceným projektem z celé České republiky,“ dodává Lucie Dušková, projektová manažerka společnosti GRANTEX ADVISORY GROUP, která zpracovala úspěšnou žádost o dotaci k tomuto projektu a projekt administrovala v době jeho realizace. 

Společnost GRANTEX dotace s.r.o., která žádost zpracovávala a která je součástí skupiny GRANTEX ADVISORY GROUP, je leader mezi českými poradenskými firmami zaměřenými na evropské a národní dotace i veřejnou podporu. Dotacemi se zabývá od roku 2012 a poskytuje komplexní servis od analýzy projektových záměrů přes přípravu žádostí, administraci projektů v době realizace až po jejich monitoring v době udržitelnosti.  

KONEC

Doplňující informace k projektu: 

  1. Realizátor projektu: Obec Drnovice. 

  2. Celkový rozpočet projektu: 13,2 mil. Kč s DPH. 

  3. Z toho dotace: 11,9 mil. Kč s DPH. 

  4. Projekt Mateřská škola Drnovice je spolufinancován Evropskou unií.  

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky