Tisková zpráva: Grantex pomáhá podnikatelům získat úvěr COVID bezplatně

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Tisková zpráva: Grantex pomáhá podnikatelům získat úvěr COVID bezplatně

Grantex tak reaguje na systémová opatření vlády České republiky, kterými se snaží vláda v této situaci své občany i ekonomiku chránit. Vznikl tak ve spolupráci s ČMZRB i mimořádný program Úvěr COVID, který firmám, jejichž podnikání bylo omezeno v důsledku šíření koronavirové infekce, usnadňuje přístup k provoznímu financování.

Program má pomáhat malým a středním podnikům, u kterých dochází k opožděným plněním v důsledku opatření k zamezení šíření koronavirové infekce, dále k pozastavením či úplným zrušením plnění z obchodních smluv. Z programu je možné získat úvěr pro provozní financování bez úroků a bez poplatků se splatností až dva roky a s odkladem splátek až o 12 měsíců. Úvěr lze poskytnout ve výši od 500 tis. Kč až do 15 mil. Kč a poskytuje se až do výše 90 % prokázaných způsobilých výdajů (prokázané výše vzniklé újmy pro podnik).

Úvěr by měl sloužit především k zajištění provozního financování, tedy zejména k pořízení a financování zásob, pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku a dalších provozních výdajů.

Získat úvěr je umožněno malým nebo středním podnikům  působících v programem podporovaných odvětvích a v případě, že společnost nemá splatné nedoplatky vůči státním institucím.

Potřebujete pomoci?

Napište nám, rádi s vámi projdeme vaše možnosti.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky