Pracovní právo v roce 2020

Novinky v pracovním právu v roce 2020

V roce 2020 nás čeká několik novinek v oblasti pracovního práva, které se dotknou téměř všech zaměstnavatelů. Proto vám přinášíme jejich přehled, abyste měli možnost se s nimi seznámit.

Jednou ze zásadních novinek v oblasti pracovního práva je finální zavedení tzv. e-neschopenek od 1. 1. 2020. Tato změna přináší definitivní konec klasických papírových potvrzeních o dočasné pracovní neschopnosti, které byli zaměstnanci povinni dokládat zaměstnavateli. Zaměstnanec bude mít nadále povinnost informovat svého zaměstnavatele o tom, že je dočasně práce neschopný a nemůže tak vykonávat svoji práci. Nicméně samotná „neschopenka“ bude zaměstnavateli poskytnuta Českou správou sociálního zabezpečení elektronickou formou. Česká správa sociálního zabezpečení zašle zaměstnavateli nejdříve prvotní notifikaci, že zaměstnanec je práce neschopný, a následně o pár dnů tzv. ověřenou notifikaci, která již bude finálně ověřena v rámci systému ČSSZ.

Od 1. 1. 2020 dochází zároveň ke zvýšení minimální mzdy, která nově činí 14.600 Kč měsíčně. Jedná se tak o nárust o 1.350 Kč ve srovnání s rokem 2019. V souvislosti se zvýšením minimální mzdy dochází současně i ke zvýšení zaručené mzdy, která je určena pro jednotlivé typy práce podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Konkrétní výši zaručené mzdy pro jednotlivé skupiny lze nalézt v nařízení vlády č. 567/2006 Sb.

Jednou ze zásadních novinek je připravovaná novela zákoníku práce, která by měla být schválena v roku 2020. Aktuálně byla tato novela schválena vládou a bude projednávaná v parlamentu. Tato novela přináší několik významných změn a novinek:

  • Právní úprava dovolené v připravené novele dozná několik koncepčních změn. Dovolená za odpracovaný kalendářní rok by se již neměla stanovovat na základě odpracovaných dnů u zaměstnavatele, ale na základě počtu odpracovaných hodin. Zároveň se stanovuje minimální výše čerpané dovolené, a to obecně v délce směny, minimálně v délce půlky směny („půlden“) avšak pouze se souhlasem zaměstnance. Dále dojde ke změnám v krácení dovolené, v poměrné části dovolené a v převodu dovolené k jinému zaměstnavateli.
  • Zavádí se tzv. sdílené pracovní místo. Zaměstnavatel bude moci se dvěma nebo více zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě.
  • Další oblastí je doručování dokumentů zaměstnanci, které dozná změn a zjednodušení v souladu s potřebami praxe. Novela zavádí primárnost doručování písemností zaměstnanci do vlastních rukou na pracovišti. Pokud se nepodaří doručit na pracovišti lze doručovat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, sítě nebo služby elektronických komunikací či datové schránky. Zaměstnanec bude nově výslovně povinen písemně sdělit zaměstnavateli jeho doručovací adresu. Zároveň dochází ke změně, kdy se písemnost v případě nedoručení bude ukládat po dobu 15 kalendářních dnů.
  • Dále dojde ke změně ohledně vedoucích zaměstnanců, kdy za vedoucí zaměstnance se budou považovat pouze ti, kteří splňují podmínky v zákoníku práce. Zaměstnavatel již tak nebude moci smluvně ujednat, že zaměstnanec pracuje na vedoucím místě, i když nesplňuje veškeré podmínky dle zákoníku práce. Výhodou jmenování zaměstnance do vedoucího místa totiž je, že zaměstnance je možno následně jednoduše odvolat.

Připravovaná novela zákoníku práce obsahuje ještě celou řadu dílčích a podstatných změn, které však v rámci projednávání v Poslanecké sněmovně nemusejí projít v navrženém znění. Jakmile bude novela schválena budeme vás podrobněji informovat o veškerých změnách a o schváleném znění.

Věříme, že alespoň některé změny v oblasti pracovního práva (nyní alespoň zavedení e-neschopenek) přinesou zjednodušení zaměstnanecké agendy ve vašich společnostech. V případě, že budete mít zájem získat bližší informace o popsaných novinkách nebo obecně poradit v oblasti pracovního práva, neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

jakl@grantex.cz
+420 777 590 400

Mohlo by vás také zajímat...

Rozhodnutí jednatele a jeho odpovědnost

Rozhodnutí jednatele a jeho odpovědnost

Jednatel společnosti se během výkonu své funkce často musí potýkat s obtížnými rozhodnutími. Ať už se jedná o malou společnost, nebo velký podnik je jednatel nucen činit rozhodnutí, za která je odpovědný jak svým majetkem, tak svojí svobodou. V článku se dozvíte více o hlavních úskalích při rozhodování statutárního orgánu společnosti.

Nová pravidla při rozdělování zisku obchodních společností

Nová pravidla při rozdělování zisku obchodních společností

Nejvyšší soud se ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 27. 03. 2019 sp. zn. 27 Cdo 3885/2017 zabýval některými pravidly v souvislosti s rozdělováním zisku obchodních společností dle zákona obchodních korporací, a odchýlil se od dosavadní judikatury, která byla přijata za účinnosti dřívějšího obchodního zákoníku.

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky