Pojištění pohledávek jako nástroj pro řízení struktury pohledávek

O GRANTEXU > Články a informace > O pojištění > Pojištění pohledávek jako nástroj pro řízení struktury pohledávek

Pojištění pohledávek je nástrojem řízení struktury pohledávek moderního podniku, včetně vyhodnocování a průběžného sledování bonity odběratelů, s cílem eliminovat možné škody vzniklé nezaplacením pohledávek v případě platební neschopnosti nebo nevůle odběratelů pojištěného.

Koho lze pojistit?

Dodavatelé pojišťují své odběratele - tuzemské i zahraniční obchodní, průmyslové a jiné společnosti (právnické osoby i podnikatelé - fyzické osoby) pro případ nezaplacení zboží či služeb z poskytnutého obchodního dodavatelského úvěru. Nelze pojistit subjekty, na které nemůže být prohlášen konkurs (stát, státem zřízené instituce), soukromé osoby, společnosti v konkursu apod. Komerčně se pojišťují především krátkodobé dodavatelské úvěry. Střednědobé a dlouhodobé dodavatelské úvěry se pojišťují jiným způsobem, využívající státní garance (EGAP) a toto pojištění není sjednáváno prostřednictvím makléře.

Co je pojištěním kryto?

Pojistné krytí se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením dodávky zboží nebo služeb způsobené:

  • komerčními riziky (platební neschopnost nebo platební nevůle)
  • teritoriálními riziky (politická, finanční a makroekonomická situace v zemi zahraničního dlužníka)

Možné rozšíření pojistné ochrany

  • krytí starých zůstatků - pohledávek, existujících před uzavřením pojistné smlouvy
  • pojištění nejmenovaných zákazníků

Místní a časová působnost pojištění

Pojištění se vztahuje pouze na odběratele se sídlem na území uvedeném v pojistné smlouvě. Začátek a konec pojistné ochrany pro každého jednotlivého jmenovitě pojištěného odběratele se stanovuje ve sdělení pojistitele (platná smlouva + přidělený úvěrový limit). V případě ukončení pojistné smlouvy zůstávají pohledávky vzniklé v době trvání pojistné ochrany pojištěny až do doby jejich umoření.

Úvěrové limity

Pro každého odběratele stanovuje pojišťovna na základě návrhu pojištěného limit celkového dodavatelského úvěru, který je pojištěn (úvěrový limit). Tento limit je nejvyšší hranicí pojistného plnění. V případě pojištění nejmenovaných (nespecifikovaných) odběratelů jsou pojištěny všechny pohledávky za těmito odběrateli až do výše pojistitelem přidělené nabídkové hranice. Při saldu převyšujícím tuto hranici má pojistník povinnost zažádat o úvěrový limit.

Pojistná událost a pojistné plnění

Pojistná událost vzniká mimo jiné tehdy, jestliže pojištěná pohledávka nebyla po překročení její původně ujednané splatnosti zaplacena ani v karenční lhůtě. Jako okamžik vzniku pojistné události platí den, v němž karenční lhůta uplyne. Délka karenční lhůty lze s jednotlivými pojistiteli sjednat individuálně v závislosti na obchodním případu.

Pojistné plnění

Kromě ztráty za pohledávky snížené o spoluúčast uhradí pojišťovna náklady dopravného, právních služeb, směnečný diskont a směnečné výlohy, které mají přímou souvislost s pojistnou událostí, avšak pouze do výše schváleného úvěrového limitu.

Kontaktujte nás pro bezplatnou a nezávaznou nabídku tohoto pojištění.

Napište nám pomocí kontaktního formuláře níže nebo zavolejte na 800 151 111

ZAUJALO VÁS POJIŠTĚNÍ?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky