O krok blíž plošnému režimu přenesení daňové povinnosti

Evropská komise v červnu schválila českou žádost využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u DPH (tzv. plošný reverse-charge). Režimu by měly podléhat veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb, jejichž hodnota u jednotlivých transakcí přesahuje částku 17 500 EUR (cca 450 000 Kč). Návrh však musí být jednomyslně schválen Radou EU. Pokud by návrh prošel ve schvalovacím kolečku, pak by se plošný reverse-charge mohl zavést do českého právního řádu s účinností od 1. července 2020. Využití plošného reverse-charge by však bylo časově omezeno do 22. června 2022, kdy by měl v EU naběhnout nový systém pravidel pro DPH.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky