Nové zdroje pitné vody? Dotace až 80 %

Hladové kohoutky

Voda z kohoutků v Brnířově se 379 obyvateli ještě donedávna tekla hlavně díky sousedním městu Kdyně se zhruba 5 200 obyvateli. Kvůli rozrůstaní obou obcí nebylo toto řešení udržitelné. Kapacita zdroje byla téměř na hraně zajištění plynulých dodávek. A pokud by něčí kohoutky měly přijít zkrátka, tak by to byly ty v Brnířově. Brnířov proto od soukromého vlastníka odkoupil vodovod.

Odstřihnutí pupeční šňůry

Brnířov se odkupem vodního zdroje osamostatnil a již z Kdyně vodu neodebírá: nemusí. Získal totiž 3 vodní zdroje, výtlačný, přiváděcí a zásobovací řad a vodárenské objekty, které slouží pro úpravu a akumulaci čerpané vody (400 m3).

Aby „odstřihnutí pupeční šňůry“ bylo úspěšné, byly naplánované 3 kroky opatření pro posílení zdrojů pitné vody:

  • přeložka vodovodu;
  • výměna stávajícího potrubí;
  • výtlační a zásobovací řad.

Na tato 3 opatření Brnířov získal dotaci 1,3 mil . Odkup vodovodu od soukromé společnosti za 1,9 mil. Kč nebyl hrazen z dotace.

Pitná voda plnými doušky

Obec se jakožto úspěšný žadatel u dotace Zdroje pitné vody může těšit cca z 8 000 m3/rok. Celkově se zlepšil přístup k pitné vodě pro všechny stávající obyvatele Brnířova, plus pro ty nové spoluobčany, se kterými se počítá u plánované výstavby.

Dotace Zdroje pitné vody

Státní fond Životní prostředí dal k přerozdělení 600 mil. Kč. Schvalování žádostí bude průběžné. Peníze proto mohou dojít ještě před naplánovaným datem ukončení výzvy.

Na co je určena až 80% dotace Zdroje pitné vody?

  • Regenerace a zkapacitnění stávajících podzemních zdrojů vody.
  • Vyhledávání nových podzemních zdrojů vody využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou (průzkumné vrty)
  • Vystrojení nových podzemních zdrojů vody včetně jeho případného napojení na stávající rozvod pitné vody nebo vytvoření. nového veřejně přístupného odběrného místa pitné vody.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky