Nedodržení termínu plnění u projektů v IROP právním pohledem

O GRANTEXU > Články a informace > O dotacích > Nedodržení termínu plnění u projektů v IROP právním pohledem

Na základě konzultace s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (CRR) uvádíme na tomto místě souhrn problematiky týkající se nedodržení termínu plnění smluv u projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu.

vyjádření Ing. Zdeňka Vašáka, generálního ředitele Centra pro regionální rozvoj, ze dne 16.3.2020: „Ministerstvo pro místní rozvoj a Centrum pro regionální rozvoj České republiky reflektují aktuální epidemiologickou situaci ve spojitosti s bezpečnostními opatřeními kvůli koronaviru a uvědomují si možné dopady na průběh realizace projektů podpořených z IROP a programů přeshraniční spolupráce, a to především z pohledu plnění harmonogramu.“

Pokud se i vy nacházíte v situaci, kdy jste na základě veřejné zakázky uzavřeli smlouvu o dílo či kupní smlouvu a nyní bude mít dodavatel problém s termínem jejího plnění, nabízíme vám pro tuto situaci alespoň prozatímní řešení z pohledu právní problematiky.  

Pokud již znáte nový termín plnění

Pokud neznáte nový termín plnění

Pokud již v tuto chvíli znáte termín, kdy bude dodavatel schopen dodat předmět smlouvy, je vhodné uzavřít dodatek smlouvy. V něm by měly být jasně specifikovány příčiny nedodržení termínu smlouvy (např. zaměstnanci dodavatele byly v době plnění v karanténě, dodavatel neměl k dispozici materiál) a stanoven nový termín plnění.

Pokud nový možný termín pro dokončení a předání předmětu plnění s ohledem na současnou situaci není znám, vhodné bude vytvořit spíše záznam ke smlouvě, kde budou opět jasně specifikovány příčiny nedodržení termínu smlouvy.

Vyšší moc

Pandemii COVID-19 je možné za určitých okolností považovat za (snad) dočasnou vyšší moc – mimořádnou, nepředvídatelnou a neodvratitelnou překážku, vzniklou nezávisle na vůli jakéhokoliv dodavatele.

Bude-li proto z dodatků či záznamů ke smlouvám jednoznačně vyplývat, že k prodloužení termínu plnění došlo na základě objektivních okolností způsobených situací s koronavirem, bude podle názoru CRR ČR prodloužení termínu plnění akceptováno. Je však nutné dodat, že prodloužení termínu plnění musí být adekvátní a pouze po nezbytně dlouhou dobu. To, co je adekvátní, v současné době můžeme odhadovat jen těžko. Zapotřebí je proto smluvně ošetřit, aby předmět smlouvy byl naplněn po odpadnutí překážky způsobené vyšší mocí bez zbytečného odkladu.

Prodloužení termínu plnění musí být adekvátní a pouze po nezbytně dlouhou dobu.

Pozor - příjem žádostí o úvěr COVID II startuje 2. dubna 2020. 

Rádi vám pomůžeme.

Stačí se ozvat pomocí kontaktního formuláře ZDE nebo zavolat na tel. 800 151 111, jsem připraveni se vám věnovat. 

Můžeme vám pomoci?

Napište nám a my to rádi uděláme. 

Nebo volejte
zdarma 800 151 111

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky