Materiálové a energetické využití odpadů: Příjem žádostí zahájen

Na co lze využít až 85% dotaci?

Podporu lze využít na úhradu výdajů za výstavbu a modernizaci následujících zařízení:

 • zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů;
 • zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury;
 • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů.

Dotace podporuje např.:

 • stavbu sběrného dvora;
 • modernizaci stávajícího sběrného dvora s navýšením jeho kapacity;
 • stavbu či modernizaci třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro úpravu odpadů;
 • stavbu či modernizaci bioplynových stanic;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro energetické využití ostatních odpadů, které nejsou vhodné pro materiálové využití;
 • stavbu či modernizaci zařízení pro tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod (ČOV);
 • výrobu paliv z ostatních odpadů.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky