Kdy začne příjem žádostí o dotace na obecní byty?

K čemu je určen dotačně-úvěrový program Výstavba pro obce?

  • Výstavba tzv. dostupných bytů, tj. obecních nájemních bytů určených pro středně příjmové domácnosti či pro domácnosti veřejně prospěšných profesí (těch profesí, které obec u bytů preferuje, např. učitelé, lékaři, zdravoitní sestry apod.)
  • Výstavba obecních sociálních nájemních bytů
  • Základní podmínkou dotace je, aby v lokalitě výstavby docházelo k tzv. „sociálnímu mixu“. Pokud by tedy v důsledku projektu mělo docházet k segregaci cílových skupin, dotace projekt nepodpoří

Forma podpory?

  • Dotace až 100 %​ v případě sociálních bytů

V případě tzv. dostupných bytů budou k dispozici nízkoúročené dlouhodobé úvěry: úrok bude stanoven po celou dobu splatnosti jako fixní a bude se odvíjet od výše sazby EU

Kdo může o dotace a úvěry žádat?

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí

Kdy program Výstavba pro obce začíná?

  • Vyhlášení výzvy se očekává 20. 5. 2019

grantEX poradí

  • Lákají Vás obecní byty pro středně příjmové skupiny či pro klíčové profese? V tom případě bude umožněna kombinace dotace s nízkoúročeným úvěrem, který Vám nabídne Státní fond rozvoje bydlení (SFRB), případně můžete využít komerční úvěr nebo vlastní zdroje obce.
  • U projektů sociálních bytů se dotace vyšplhá až k 100 % uznatelných nákladů.
  • Obce se samy rozhodnou, jaký typ bytů budou preferovat.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky