Kdy vyhlásí 4. TRIO?

Ministerstvo práce a obchodu (MPO) předpokládá, že v září 2018 vyhlásí podmínky 4. veřejné soutěže v programu TRIO.

Na co lze využít dotaci TRIO?

Až 80% dotaci lze využít na takové projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, např. prototyp, ověřená technologie, užitný vzor, funkční vzorek apod.

Z dotace lze v rámci výzkumných aktivit financovat:

  • osobní náklady;
  • výdaje na nástroje, přístroje a vybavení;
  • výdaje na další služby přímo spojené s projektem: smluvní výzkum, služby poradců atd.;
  • provozní náklady: zejména výdaje za materiál, zásoby, údržbu majetku atd.;
  • daňové odpisy: u dlouhodobého hmotného i nehmotného majektu - pouze poměrná část v souvislosti se zapojením majetku do projektu;
  • dodatečné režijní náklady: např. energie, administrativní zabezpečení projektu atd. 

Kdo může o dotaci žádat?

Program TRIO je určen pro všechny podnikatele, kteří řeší projekt ve spolupráci s alespoň jednou výzkumnou organizací. Dotace podporuje projekty na celém území ČR včetně hl. m. Prahy.

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky