Jak udržet vodu v krajině? Jak bojovat s extrémními léty?

Evropská unie i Vláda ČR si riziko nedostatku vody uvědomuje a jmenovitě Operační program Životní prostředí (dotace až 80 %) a Ministerstvo zemědělství (dotace až 85 %) brzy umožní, či již umožňují, zažádat o dotace, které si berou za cíl zadržovat vodu v krajině a intravilánu obce. Proč je to důležité?

Pokud je krajina zásobená vodou a vegetací…

…o kolik se třeba sníží teplota během léta? Pustě si video. Můžete i beze zvuku.

Vodní portfolio

Česko by se mělo zasadit o vytváření a obnovování vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí jako jsou třeba tůně, mokřady, rybníky a malé vodní nádrže. Státu by taktéž posloužilo rozšíření lužních lesů, které představují nepravidelně zatápěná území.

Obcím se vyplatí budovat malé vodní nádrže, které poslouží ke zvýšení zásob užitkové vody, nebo pro vytvoření zásob vody pro případ hašení požárů. Třeba v časech extrémních veder.

Fantazie u tůní

Vybudovat tůni (či rovnou jejich soustavu) je docela snadná záležitost. Vystačí pracovat s materiálem, který už v krajině je. Vybagrovaná zemina vytvoří hráze, za rok je zaroste vegetace. A teď k té fantazii. V loňském extrémně horkém létě byly tůně plné vody!

Jak ty tůně vlastně fungují?

V období velkých srážek na sebe tůně navážou velké objemy vody, což ve výsledku zmírňuje následky přívalových dešťů. Tůně vypomůžou i při povodních. Zmírní jejich průběh a tím pádem i škody.

Ale zde prospěch z tůní nekončí. V parném létě se z vegetace vypařuje voda, čímž se ochlazuje okolní vzduch. Jakmile se k večeru ochladí, vypařená voda se vrací zpátky. To vysvětluje i mlhy, které se nad tůněmi objevují ráno a večer.

Tam, kde je dostatek vody, tam krajina netrpí extrémními teplotními výkyvy. Nezní to skvěle? Ozvěte se nám a zjistíme, zda máte šanci získat dotaci.

Český Poseidon

S odstupem času se zle pohlíží na řadu projektů, které chtěly „zastřihnout drápky“ řekám, které se při povodních tak rády roztahovaly hezky zeširoka. Jsou místa, kde je žádoucí odstranit dřívější nevhodné úpravy jako je opevnění dna řeky a jejich břehů apod. I na to lze získat dotaci.

Rybníky jako z gruntu!

K tomu, abychom déšť vytěžili na maximum, musíme posílit retenci a akumulaci vody i u malých vodních nádrží. Peníze z fondů poputují na rekonstrukce a obnovy nerybochovných rybníků (nejsou určené k podnikání) a malých vodních nádrží. Pod obnovou je myšleno „oprášit“ ty nádrže, které po dobu 5 let nebyly funkční.

JDEME NA TO?

Napište nám nebo volejte zdarma 800 151 111

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky