Jak se bránit proti možnému krácení, či vrácení dotace?

O GRANTEXU > Články a informace > O právu > Jak se bránit proti možnému krácení, či vrácení dotace?

Často se setkáváme s tím, že i když společnosti postupovaly v rámci využívání získané dotace a její administrace zcela s pravidly daného dotačního programu a dodržovaly právní předpisy, dospěje poskytovatel dotace k opačnému názoru a požaduje od společnosti vrácení dotace či její zkrácení. Právě v takovéto situaci je důležité nezůstat nečinný a zabránit nedůvodnému krácení, odnětí celé dotace nebo její části. I pokud společnost například porušila některé podmínky poskytnuté dotace, nemusí to vždy znamenat povinnost vracet dotaci celou, jak požaduje poskytovatel, ale pouze její poměrnou část.

Právní předpisy v tomto ohledu poskytují příjemci dotace několik různých způsobů obrany. Ty je vždy nutné zvolit v závislosti na formě rozhodnutí či smlouvy, na základě které (kterého) byla dotace poskytnuta, a dále v závislosti na tom, čeho a jakou formou se konkrétně poskytovatel dotace domáhá.

Nejdůležitějším prvním krokem je však vždy posouzení oprávněnosti závěrů ohledně krácení nebo vrácení dotace a následně zvolení vhodné argumentace a procesního postupu. Doporučujeme se v těchto situacích vždy co nejdříve obrátit na odborné poradce, kteří Vám s tímto poradí a posoudí možnosti úspěchu v případě obrany. Obecně platí, že čím dříve se klient začne bránit proti neoprávněnému postupu, tím spíše a rychleji dosáhne úspěchu.

Co řeší naši klienti a v čem vám můžeme také pomoci

1. Výzva ke krácení dotace

2. Veřejnoprávní smlouva

Pokud jste tak například obdrželi výzvu k vrácení dotace, je hned v úvodu nutné posoudit, zda se jedná o oprávněný požadavek (např. došlo-li k porušení pravidel z vaší strany), nebo je to nárok nedůvodný v celém rozsahu nebo alespoň v části. Podle tohoto posouzení je pak vhodné zvolit postup, který bude pro vás jakožto příjemce dotace co nejvýhodnější. Je-li výzva oprávněná, je vhodné co nejdříve vrátit poskytnutou dotaci, aby se klient vyhnul případnému placení penále, které mu v této souvislosti může vzniknout. Není-li však oprávněná, je nutné se bránit vždy těmi správnými procesními prostředky a vhodně zvolenou argumentací. Z našich zkušeností víme, že poskytovatel dotace často požaduje vrácení dotace ve výši 100 %, i když závažnost porušení pravidel není tak vysoká, aby byl příjemce povinen vracet dotaci v plné výši. Zejména v těchto případech má smysl se bránit a požadovat snížení povinnosti vracet dotaci na nižší částku, což v optimálním případě může znamenat až úplné zbavení se povinnosti vracet vyplacenou dotaci.

O tom, že je vždy důležité zvolit správný procesní prostředek obrany, svědčí případ veřejnoprávních smluv. Pokud jste uzavřeli s poskytovatelem dotace veřejnoprávní smlouvu, na základě které vám vznikl nárok na poskytnutí dotace, a poskytovatel nyní nechce vyplatit dotaci (např. z důvodu jejího krácení na základě sankce), lze se proti tomuto postupu bránit. V tomto případě lze podat návrh na zahájení sporného řízení, jehož účastníky budete vy jakožto příjemce dotace a správní orgán, který dotaci poskytl. Samotný spor pak bude rozhodovat nadřízený správní orgán. Pokud by toto sporné řízení dopadlo opět ve váš neprospěch, lze se proti tomuto rozhodnutí bránit i u správních soudů. Jedná se tak například o jednodušší postup, kdy není nutné v případě neúspěchu absolvovat „kolečko“ u správních orgánů, ale bránit se přímo u soudů.

Má cenu se bránit

Obrana proti možnému krácení dotace nebo jejímu odnětí je poměrně složitou oblastí, kde je nutné znát, jak procesní postupy obrany, tak i samotné dotační podmínky. Tuto synergii vám právě nabízí naše poradenská skupina GRANTEX, kdy se vašemu případu mohou společně věnovat naši renomovaní dotační poradci ve spolupráci se zkušenými advokáty. Pokud vám hrozí ztráta dotace nebo vám již byla v této věci výzva ze strany správního orgánu doručena, neváhejte se na nás obrátit.

Napište nám pomocí kontaktního formuláře níže nebo volejte +420 604 540 062

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky