Jak pomáhají naši advokáti?

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak?

Před vznikem firmy

Jeden z klientů se na nás obrátil s žádostí o pomoc v začátcích podnikání. Ve spolupráci s naším daňovým oddělením jsme pro něj připravili návrhy způsobu výkonu podnikání po právní a daňové stránce v České republice a v zahraničí.

Úvodním problémem, který jsme s klientem řešili, byl výběr vhodného typu obchodní společnosti pro provozování podnikání vč. vnitřního nastavení společnosti. Na základě jeho přání a možností jsme mu doporučili společnost s ručením omezeným a to po zohlednění relevantních právních i daňových aspektů. Na základě informací od klienta jsme nastavili fungování společnosti ve všech detailech, tedy:

  • způsob zastupování společnosti;
  • nastavení kontroly společnosti ze strany společníka;
  • nastavení práv v případě dalšího růstu společnosti;
  • vstupu dalších společníků;
  • získání veškerých podnikatelských oprávnění potřebných k jeho podnikatelské činnosti.

Po vzniku společnosti

Klientovi jsme pomohli s nastavením právního rámce fungování společnosti navenek vůči dalším osobám. Klient se k tomuto kroku nejdříve stavěl skepticky. Přišlo mu totiž zbytečné řešit již v tomto okamžiku přípravu různých smluv. Nejprve si myslel, že na dané právní vztahy není zapotřebí smlouvy, anebo si vystačí se vzory staženými z internetu. Klient nakonec ocenil, že veškeré důležité obchodní vztahy má zasmluvněny způsobem, který chrání především jeho zájmy a to jak v běžném obchodním styku, tak pro případ sporu.

Naše advokátní kancelář pro klienta připravila veškeré smlouvy nezbytné k provozu podnikatelské činnosti a dalšího rozvoje společnosti, zejména však se zaměřením na dvě typické oblasti, které musí řešit téměř každý podnikatel:

  1. pracovněprávní dokumenty;
  2. smlouvy se svými odběrateli a dodavateli.

Pracovněprávní dokumenty

Jednalo se mimo jiné o jednorázovou přípravu vzorové dokumentace, která je s menšími modifikacemi na konkrétní případ použitelná pro většinu smluvních vztahů, které klientovi jako podnikateli vznikají. Tato investice pro klienta znamenala finanční úsporu jak v úvodu spolupráce se třetími osobami, kdy nemusí pokaždé nechat připravovat nové smlouvy, tak i v případě možných sporů ze smluv, které by byly tradičně způsobené chybami a nedostatky ve smlouvách nepřipravených advokáty.

V rámci pracovněprávních dokumentů jsme připravili vzorové pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a pracovní činnosti a zároveň i některé dokumenty pro případ ukončení pracovního poměru. Už v tomto stádiu jsme poskytli klientovi poradenství ohledně nastavení benefitů pro zaměstnance a různých detailů týkajících se pracovního poměru zaměstnance za účelem zlepšení práv a ochrany klienta jako zaměstnavatele, a to i s ohledem na ekonomickou stránku. Klient následně sám zjistil, že připravené vzorové pracovní dokumenty mu pomohly zabránit vzniku soudního sporu s bývalým zaměstnancem, který chtěl napadnout ukončení pracovního poměru. Také správné nastavení vnitropodnikových benefitů mu pomohlo zajistit výhodu při hledání zaměstnanců na dnes tak konkurenčním trhu práce a zároveň daňovou úsporu na jednotlivé zaměstnance.

Smlouvy s odběrateli a dodavateli

Druhou oblastí byla příprava smluv pro smluvní vztahy s obchodními partnery klienta, a to jak s dodavateli, tak zejména s jeho odběrateli. Na základě našeho doporučení jsme zjednodušili celkový proces prodeje výrobků klienta odběratelům, kde klient může nyní využívat kombinaci jednoduché smlouvy doplněné o všeobecné obchodní podmínky, na základě kterých se pak provádějí jednotlivé dílčí objednávky. V případě jednorázových dodávek zboží klient tak pouze doplní jednoduchou smlouvu o identifikaci svého zákazníka a předmětu koupě a ve zbývající části použije své univerzální obchodní podmínky. V případě svých stálých odběratelů si rámcovou smlouvu nastaví dílčí dodej výrobků na základě běžných objednávek, které pak mohou probíhat i formou zaslaných e-mailů. Výše uvedené nastavení vedlo k zjednodušení administrativy klienta a přineslo právní jistotu při vzniku potencionálních sporů.

Další příběhy našich klientů

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie NAFIGATE Corporation a.s.

Případová studie firmy Nafigate Corporation a.s., která připravuje průlomové inovace a technologie pro vstup na trh a následně je prodává formou licencí.

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Jaké výhody přináší spolupráce s účetními specialisty?

Nejdříve byl okolnostmi donucen změnit stávající účetní, ale nakonec uznal, že spolupráce s GRANTEX přináší značné výhody.

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Našli jsme příležitost k daňovým úsporám

Pomohli jsme přenastavit vnitroskupinové úvěrové financování a výši vlastního kapitálu relevantních společností ze skupiny, čímž se dosáhlo významných daňových úspor.

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Konsolidace pojištění a dosažení výrazných úspor

Pomohli jsme podnikateli optimalizovat celý pojistný program a výrazně tak snížit jeho náklady.

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

Jak pomáhají naši dotační specialisté?

V rámci naší dotační divize se nesoustředíme pouze na přípravu žádostí o dotace, snažíme se pro naše klienty identifikovat maximum dotačních příležitostí a následně hledat ta nejefektivnější řešení, jak dotaci správně uplatnit.

Jak pomáhají naši advokáti?

Jak pomáhají naši advokáti?

Naše advokátní kancelář pomáhá podnikatelům uskutečňovat jednotlivé kroky, které jsou nezbytné k úspěšnému podnikání v jejich oboru. Jak?

Klientovi dosud poskytujeme právní poradenství v běžné korporátní agendě i složitějších věcech. Můžeme hrdě prohlásit, že klientovi se po našem boku daří, má již více než padesát zaměstnanců a chystá se rozšířit svou podnikatelskou činnost do zahraničí.

Chtějte i vy právní servis na míru vašim potřebám.

Kdo se o vás postará?

Mgr. Jan Jakl absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Na Manchester Metropolita University ve Velké Británii absolvoval kurz evropského práva. Působil na řídících pozicích v několika renomovaných mezinárodních advokátních kancelářích, kde se zabýval především právem obchodních korporací a právem nemovitostí. Vzhledem ke svým zkušenostem, schopnostem a profesním úspěchům se Mgr. Jan Jakl stal managing partnerem v advokátní kanceláři GRANTEX legal s.r.o.

Mgr. Jan Jakl
Partner, advokát

jakl@grantex.cz
+420 777 590 400

MŮŽEME POMOCI?

Vyplňte formulář a my se vám ozveme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky