Jak náročné je získání dotace na malou vodní nádrž, tůni či mokřad?

Malá vodní nádrž vs. „díra v hlíně“

Malá vodní nádrž bývá vypustitelná pomocí spodní výpustě a také u ní najdete bezpečnostní přeliv. Pojem vodní nádrž např. zastřešuje rybochovné, ekologické, krajinotvorné a retenční nádrže. S až 100% dotací od OPŽP (Operační program Životní prostředí) ovšem nepochodíte s tou rybochovnou: dotace Vám s chovem vánočních kapříků nepomůže. Tůně je stavebně mnohem jednodušší. Prostě ji vyhloubíte v terénu. Zpravidla nemá spodní výpusť a díky absenci hráze taktéž nemá ani bezpečnostní přeliv. Mokřad je stejně nenáročný na stavbu. Pod mokřadem se rozumí členitá kompozice vodních ploch, které jsou různě zamokřené a suché.

3, 2, 1, stavíme?

Z výše popsaného jste správně vycítili, že tůně a mokřady nejsou stavebně náročná díla. Nehrozí u nich protržení hráze, takže neohrožují své okolí. Z toho vyplívají i menší nároky na projekční přípravu a vodoprávní projednání. Tyto dva krajinné prvky pozitivně přispívají k různorodosti biotopu: to se líbí dotačním úředníkům. Výsledek se ostatně bude líbit i Vám: už slyšíte cvrlikot všech těch ptáků a cítíte příjemný vlahý vzduch, který Vás osvěží během léta? Tak i tak se napřed neobejdete bez projektové dokumentace. Tu Vám obstaráme: spolupracujeme s ověřenými projektanty.

Proč řešit litorál?

Pod litorálem se rozumí pobřežní pásmo malé vodní nádrže (totéž i u rybochovných rybníků, jezer, moří a oceánů). Běžná hloubka vody v litorálu bývá okolo 50-60 cm. To dovoluje úspěšné zakořenění vodních rostlin. Litorál nabízí prostor pro různá společenstva rostlin a zvířat. Čím větší rozsah litorálu bude, tím lépe bude Váš projekt vnímán u vyhodnocování dotační žádosti na stavbu/obnovu malé vodní nádrže. Váš projekt zkrátka bude pokládán za ekologičtější a až 100% dotace z OPŽP je rázem dosažitelnější.

S dotacemi u OPŽP máme bohaté zkušenosti 

K žádosti o dotaci musíte přiložit 1 zásadní povinnou přílohu: projektovou dokumentaci. Kompetentní odborníci bývají zavalení prací. Chcete se spálit s lidmi, kteří neplní termíny? Existuje řešení, při kterém dostanete všechno na zlatém podnose? Spolupracujeme s již ověřenými a spolehlivými odborníky!

ZAUJALY VÁS DOTACE?

Vyplňte formulář a my vám rádi pomůžeme.

S námi Vám neutečou žádné důležité novinky